Gerealiseerde Curricula
Future Skills
1. Visitatie HBO / OCW
1994a: Visitatie bijlage deel 1
1994b: Visitatie bijlage deel 2
1995: Visitatie HBO aanbevelingen
2000a: Specs FutureWork Skills 2000
2000b: Een nieuwe economie (FME-plan)
2. Maatschappen + deelnemers
Maatschapcontracten 1997-2007 deel 1
Maatschapcontracten 1997-2007 deel 2
(incl. niet getekende contracten)
Deelnemers maatschap-projecten 1997-2007
3. Curricula Integraal Ontwerpen
2003: IO VMBO Rapport Movens
2003: Modulewijzer Master Integraal Ontwerpen
2006: Slimme Regio plan
2007: IO MBO Mechatronica handleiding
2007: IO portfolio - deelnemens per curriculum
4. Curricula Leven Lang Ontwikkelen
2007: LLO, IO laten landen in sectoren
2008: LLO (Mi) in machinebouw (IPC)
2009a: LLO Onderwijs, Rinnooy Kan
2009b: Transdisciplinair Sectorplan FME
2010: EZ en OCW niet afgestemd
5. Pedagogiek
2011: Talentvol vakmanschap MBO
6. Validatie / visualisatie internationaal
2014: China Research Program WUR-TUDelft
2018: Building a R&D network TUDelft
2020: Validatie FutureWork arbeidsmodel
( STeLLO)
2021: Leren van het verleden voor de toekomst (STeLLO)
7. Inquiry Research
Rapport 1:
Politieke ambitie verkenning 2018
Rapport 2:
Analyse arbeidssysteem met experts 2019
Rapport 3:
Draagvlak creatie 2019 2e helft
"Rapporten te moeilijk, stel leervragen"


Terug naar de STeLLO home page